ADBUD-Rusztowania


Rusztowana, wyjem, produkcja

Zasady użytkowania rusztowania

Praca na rusztowaniach to praca na wysokości, dlatego każda konstrukcja powinna spełniać określone zasady bezpieczeństwa pracy. Przede wszystkim stawia się je na specjalnie do tego przeznaczonym i przygotowanym podłożu. Może nim być tylko takie, które zapewnia stabilność, stałe odwodnienie terenu oraz odpływ wód opadowych od budynku, przy którym stoją rusztowania. Na rusztowaniu powinna zostać umieszczona tablica, która informuje o wykonywanych pracach oraz o dopuszczalnym obciążeniu zamontowanych pomostów. Konstrukcja powinna być przytwierdzona do ściany budynku przynajmniej w dwóch miejscach. Miejsca przyczepienia powinny być rozmieszczone w regularnych odstępach na całej powierzchni ściany. Podczas montażu oraz demontażu konstrukcji powinna być wyznaczona oraz odpowiednio zabezpieczona strefa, do której wstęp mieliby tylko pracownicy. Jeżeli rusztowania usytuowane są w bliskiej odległości od dróg i ulic, przejść oraz przejazdów, powinny być zamontowane na nich daszki ochronne. Należy pamiętać o tym, że każda konstrukcja powinna być zaprojektowana w taki sposób, żeby nie było możliwości spadania materiałów, sprzętu ani narzędzi z górnych pomostów. W tym celu można zainstalować specjalne osłony, siatki ochronne lub deski. Należy tez pamiętać o ochronie przechodniów. Konieczne są specjalne barierki, ogrodzenia oraz znaki ostrzegawcze informujące o przeprowadzanych robotach.


Zobacz również:
Warunki instalacji oraz rozbiórki rusztowania
Montaż rusztowania powinien przebiegać zgodnie ze specjalistyczną dokumentacją techniczną przygotowaną do tego rodzaju konstrukcji. Prace przy instalowaniu oraz rozbieraniu rusztowań mogą wykonywać tylko osoby specjalnie do tego przygotowane oraz wykwalifikowane. Dodatkowo musi nad nimi pełnić kontr...

Zasady obsługi rusztowań
Wszystkie rusztowania muszą spełniać określone wymagania zapewniające bezpieczeństwo pracy. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania tego rodzaju pracy. Każde rusztowanie powinno być wyposażone w pomost o powierzchni roboczej wystar...

2011 adbud-rusztowania.pl. Zapraszamy na