ADBUD-Rusztowania


Rusztowana, wyjem, produkcja

Zasady użytkowania rusztowania

Praca na rusztowaniach to praca na wysokości, dlatego każda konstrukcja powinna spełniać określone zasady bezpieczeństwa pracy. Przede wszystkim stawia się je na specjalnie do tego przeznaczonym i przygotowanym podłożu. Może nim być tylko takie, które zapewnia stabilność, stałe odwodnienie terenu oraz odpływ wód opadowych od budynku, przy którym stoją rusztowania. Na rusztowaniu powinna zostać umieszczona tablica, która informuje o wykonywanych pracach oraz o dopuszczalnym obciążeniu zamontowanych pomostów. Konstrukcja powinna być przytwierdzona do ściany budynku przynajmniej w dwóch miejscach. Miejsca przyczepienia powinny być rozmieszczone w regularnych odstępach na całej powierzchni ściany. Podczas montażu oraz demontażu konstrukcji powinna być wyznaczona oraz odpowiednio zabezpieczona strefa, do której wstęp mieliby tylko pracownicy. Jeżeli rusztowania usytuowane są w bliskiej odległości od dróg i ulic, przejść oraz przejazdów, powinny być zamontowane na nich daszki ochronne. Należy pamiętać o tym, że każda konstrukcja powinna być zaprojektowana w taki sposób, żeby nie było możliwości spadania materiałów, sprzętu ani narzędzi z górnych pomostów. W tym celu można zainstalować specjalne osłony, siatki ochronne lub deski. Należy tez pamiętać o ochronie przechodniów. Konieczne są specjalne barierki, ogrodzenia oraz znaki ostrzegawcze informujące o przeprowadzanych robotach.


Zobacz również:
Rusztowania przejezdne
Rusztowania przejezdne to taki typ rusztowania ramowego, które przeznaczone jest do wielokrotnego użycia na miejscu placu budowy. Rusztowanie przejezdne jest zaadoptowane do przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej, bez konieczności demontażu konstrukcji za pomocą ustawionych kół...

Rodzaje rusztowań
Istnieje wiele rodzajów konstrukcji rusztowań. Jednym z nich jest rusztowanie warszawskie. To rusztowanie kolumnowe stosowane przy wszelkiego rodzaju robotach murarskich, tynkarskich, malarskich, montażowych, spawalniczych, a także instalacyjnych i szklarskich. Może być użytkowane zaró...

Różne typy rusztowań
W zależności od rodzaju wykonywanej pracy na wysokości, stosuje się różnego rodzaju rusztowania. Przy pracach murarskich, tynkarskich, malarskich, montażowych, spawalniczych, jak również przy instalacyjnych i szklarskich stosuje się rusztowanie kolumnowe, zwane rusztowaniem warszawskim. Jest to rodz...

2011 adbud-rusztowania.pl. Zapraszamy na